درباره

آرتیمان

با توجه به نیاز سنجی صورت گرفته در صنعت گردشگری و اشراف اعضا شرکت بر فرآیند های این صنعت به یاری خداوند و دارا بودن پرسنلی توانمند و محیطی پویا توانسته ایم پروژه های بیشماری را طراحی نموده ، پیاده سازی کرده و به سر انجام برسانیم؛ و همواره نیزسعی بر بهبود مستمر این روند داریم .

Artiman

آرتیمان
تخت طاووس-شریعتی-جنب بن بست ناز پلاک 755
info@artimantech.com
021-86029524
021-86029768
تیم آرتیمان

در خدمت شماست

علی مجیدی

مدیر آژانس
آقایامیر ویسی
02188510505
خانمپریسا غفاری
خانمبهناز منظری واثق
خانم تمنا یوسفی
0
آقایعلی سلیمانی
0210000000
آقایوحید رحیمی
0215514971

آرتیمان