امکانات هتل

24HOURS SERVICE BAR BEAUTY SALON CONFERENCE ROOM EXCHANGE GYM RESTURANT SAFE BOX SAUNA TV WIFI


امکانات اتاق

HAIRDRYER IRON MINIBAR PHONE TEA MAKER TV
هتل های مرتبط

هتل های هم کیفیت

HOLIDAY INN

روسیه - مسکو - MOSCOW

جزئیات بیشتر
DELTA

روسیه - مسکو - MOSCOW

جزئیات بیشتر
darchkhof

روسیه - مسکو - MOSCOW

جزئیات بیشتر
هتل های مرتبط

هتل های هم منطقه

CROWN PLAZA

روسیه - مسکو - MOSCOW

جزئیات بیشتر
HOLIDAY INN

روسیه - مسکو - MOSCOW

جزئیات بیشتر
DELTA

روسیه - مسکو - MOSCOW

جزئیات بیشتر
darchkhof

روسیه - مسکو - MOSCOW

جزئیات بیشتر
همین الان

تور خودتو بساز