نکات لازم

خرید بیمه نامه

کاربر گرامی برای خرید بیمه نامه مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید . دقت نمایید که صدور شماره بیمه به منزله موفقیت آمیز بودن خرید شما می باشد. شما می توانید برای پیگیری بیمه های صادر شده از اینجا اقدام نمایید.

در تنظیمات بیمه مشکلی وجود دارد.لطفا مجددا بررسی نمایید