پیگیری وضعیت قرارداد

کاربر گرامی برای پیگیری وضعیت قرارداد خود موارد خواسته شده را تکمیل نمایید

شماره قرارداد

تلفن همراه

مقررات قرارداد برای : کنسلی پرواز
تهران - بارسلونا

مسیر تهران به بارسلونا

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
100 % 100 % 100 % 0 روز مانده تا پرواز 1
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 2
50 % 50 % 50 % 3 روز مانده تا پرواز 3
تهران - کوالالامپور

مسیر تهران به کوالالامپور

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
800,000 ریال 10,000,000 ریال 10,000,000 ریال 0 روز مانده تا پرواز 1
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 2 روز مانده تا پرواز 3
کوالالامپور - تهران

مسیر کوالالامپور به تهران

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
100 % 100 % 100 % 0 روز مانده تا پرواز 1
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 2
500,000 تومان 500,000 تومان 500,000 تومان 5 روز مانده تا پرواز 3
آمستردام - تهران

مسیر آمستردام به تهران

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
100 % 100 % 100 % 0 روز مانده تا پرواز 1
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 2
50 % 50 % 50 % 5 روز مانده تا پرواز 3
30 % 30 % 30 % 10 روز مانده تا پرواز 4
تهران - استانبول

مسیر تهران به استانبول

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
100 % 100 % 100 % 0 روز مانده تا پرواز 1
80 % 80 % 80 % 1 روز مانده تا پرواز 2
70 % 70 % 70 % 2 روز مانده تا پرواز 3
60 % 60 % 60 % 3 روز مانده تا پرواز 4
50 % 50 % 50 % 4 روز مانده تا پرواز 5